P
L
A
N
L
E
K
C
J
I
   Menu :

OFERTA EDUKACYJNA SZKOŁY

Jednozmianowa edukacja
Dodatkowe zajęcia sportowe w klasach I-III SP
(siatkówka, szachy)
Dodatkowe zajęcia językowe w klasach I-III SP
(j.angielski, j.niemiecki)
Nauka języków obcych
(j.angielski, j.niemiecki od klasy 7SP)
Popołudniowe wyjazdy na basen w ramach współpracy
z SM NASZ DOM
Nauka gry na gitarze
Automat ze zdrową żywnością
Prowadzenie akcji
"Szklanka mleka", "Owoce i warzywa w szkole"
Zajęcia w szkolnym arboretum
Wolontariat szkolny
Współpraca ze szkołą partnerską z Czech ( Vsetin)
Stała pomoc psychologiczno-pedagogiczna
Zajęcia logopedyczne w klasach I-III SP
Dwie nowoczesne pracownie językowe
Dwie sale gimnastyczne, siłownia oraz sala zabaw "Bawilandia"
Boisko wielofunkcyjne
Szkolny Plac Zabaw dla najmłodszych
Dwie pracownie komputerowe z dostępem do Internetu
Dobrze wyposażona biblioteka i czytelnia
Opieka pielęgniarki szkolnej (cały tydzień oprócz piątku)
Świetlica (czynna w godz. 7.00 - 16.00)
Stołówka szkolna (dwudaniowe domowe obiady)
Zajęcia pozalekcyjne zgodne z oczekiwaniami uczniów i rodziców (dla uczniów uzdolnionych i wymagających dodatkowego wsparcia)
Organizowanie konkursów szkolnych i miejskich
Wyjścia do teatru, opery, kina i innych placówek kulturalno-oświatowych
Wycieczki jedno i kilkudniowe
Realizacja projektów unijnych (Erasmus+, Comenius)
Realizacja innowacji pedagogicznych
Radiowęzeł
Monitoring zapewniający bezpieczeństwo
Organizacja imprez na potrzeby środowiska (festyn, kiermasze)
Zajęcia na terenie Miasteczka Ruchu Drogowego (możliwość zdobycia Karty rowerowej)
Zbiórki 32 Gromady Zuchowej "Tropiciele Przygód"

Powrót