P
L
A
N
L
E
K
C
J
I
   Menu :

Gdy gaśnie pamięć ludzka... 1981

Projekt
Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej mówią kamienie

W ramach projektu na terenie szkoły zostały rozwieszone plakaty i logo, informujące o przystąpieniu szkoły do jego realizacji.
W dniu 6 października br. nauczyciele uczestniczyli w pierwszym wykładzie przygotowanym przez Uniwersytet Śląski Wydział Historii prowadzonym przez dr Dariusza Węgrzyna, który koordynuje projekt stworzenia bazy mieszkańców Górnego Śląska deportowanych na wschód.
Wykład nosił tytuł:
"Zdarzenia, które obudziły ducha wolności".
W dniu 12 października odbył się kolejny wykład pt.; "Znane i nieznane o Solidarności lat osiemdziesiątych w regionie Śląsko-Dąbrowskim".
Był on realizowany przez dr Jarosława Neję.
Nauczyciele biorący udział w projekcie uczestniczyli w tym wydarzeniu.Podjęte działaniaUdział nauczycieli
w konferencjach


Konkursy wojewódzkie


Wystawa prac uczniów


Nie zabierajcie mamy


Stan wojenny
we wspomnieniach...


Powrót