P
L
A
N
L
E
K
C
J
I
   Menu :

Stołówka szkolna
Kwota do zapłaty za obiady na miesiąc wrzesień wynosi 162,00 zł.

Wplaty nalezy dokonac do dnia 05-09.2023 .Regulamin płatności i korzystania z obiadów w Szkole Podstawowej nr 32 w Bytomiu


Prosi się rodziców zainteresowanych zapisem dziecka do stołówki szkolnej lub do świetlicy o wypełnienie odpowiednich dokumentów (Karta Zgłoszenie dziecka do stołówki, Karta Zapisu dziecka do świetlicy) znajdujących się na portierni szkoły lub do pobrania poniżej.
Wypełnione dokumenty należy złożyć do dnia 3.09.br. na portierni szkoły.
Żywienie dzieci rozpoczyna się dnia 6 września (sroda).  • Regulamin korzystania z obiadów.
    (plik.pdf)
  • Karta zgłoszenia dziecka do korzystania z obiadów - otwórz kartę

  • Karta zapisu dziecka do świetlicy - otwórz kartę


  • Powrót