P
L
A
N
L
E
K
C
J
I
   Menu :

LISTY UCZNIÓW
PRZYJĘTYCH DO KLASY I
W ROKU SZKOLNYM 2020/2021


>klasa 1A - otwórz listę

>klasa 1B - otwórz listę

>klasa 1C - otwórz listęZ A S A D Y
R E K R U T A C J I
U C Z N I Ó W


DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 32
im. 1 Pułku Strzelców Bytomskich
W BYTOMIU


Zapisów dzieci do klas I Szkoły Podstawowej nr 32
im. 1 Pułku Strzelców Bytomskich dokonuje sekretariat szkoły w terminie od
9 marca 2020 r.
do 8 maja 2020 r.
w godzinach od 8:00 do 15:00.

W dniu 9 marca
zapraszamy
na Dzień Otwarty o 16:30.
W tym dniu wszelkich informacji na temat zapisu dzieci udziela sekretariat w godzinach od 8:00 do 18:00


W bieżącym roku szkolnym uczniowie klas I uczęszczają na dodatkowe zajęcia sportowe - gry i zabawy ruchowe z elementami gimnastyki korekcyjnej, aerobic oraz na cykliczne spotkania z pedagogiem szkolnym pod haslem "Rozwijam swoje zmysły".
Uczniowie klas II mają dodatkowe zajęcia z języka angielskiego i języka niemieckiego, a uczniowie klas III zajęcia szachowe i z siatkowki.

Dla nowych uczniow rowniez przygotujemy ciekawe zajęcia, oczekując Państwa propozycji w celu zaspokojenia potrzeb Państwa dzieci.
Zapisu dziecka do szkoły dokonuje pracownik szkoły na podstawie dowodu osobistego lub innego dowodu tożsamośći rodziców/prawnych opiekunów dziecka i złożonego zgłoszenia (dziecko zamieszkałe w obwodzie szkoły) lub wniosku o przyjęcie dziecka (dziecko zamieszkałe poza obwodem szkoły).
Prosimy o podpisy obojga rodziców lub opiekunów prawnych na zgłoszeniach lub wnioskach.


 • OSWIADCZENIE WOLI RODZICA KANDYDATA ZAKWALIFIKOWANEGO DO PRZYJECIA
        (pobierz plik)


 • Komunikat nr 1
        (pobierz plik)


 • Komunikat nr 2
        (pobierz plik)


 • Zgłoszenie dziecka do klasy I SP nr 32
        (pobierz plik)


 • Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy I SP nr 32
        (pobierz plik)


 • UCHWAŁA NR LV/681/17
        (pobierz plik)

 • Powrót