P
L
A
N
L
E
K
C
J
I
   Menu :

Szkoła Podstawowa klasy VII:


Klasa
VII A
Wychowawca: mgr Jacek Tarkiewicz

Klasa
VII B
Wychowawca: mgr Tatiana Duda-Kosik

Klasa
VII C
Wychowawca: mgr Sylwia Ordon


Powrót